mmlmm work in progress

Momenteel werk ik aan een inter­ac­tieve gelu­idswan­del­ing /-fiet­stocht, als ver­volg op de ten­toon­stelling mens maakt land­schap maakt mens in Muse­um IJsselstein.

En goed nieuws! Onze gelijk­namige videoin­stal­latie zal nog tot eind jan­u­ari 2023 te zien zijn, nu als onderdeel van de nieuwe ten­toon­stelling Ven­sters.

Bei­de pro­jecten zijn gebaseerd op diverse gesprekken die we met deel­ne­mende kun­ste­naars en his­tori­ci had­den over de menselijke omgang met cul­tu­ur­land­schap in verleden, heden en toekomst. Met bij­dra­gen van Niels Stomps, Wumen Ghua, Esther Polak, Ivar van Bekkum en his­tori­cus Arjan van ’t Riet. Bin­nenko­rt meer!